keskiviikko 10. syyskuuta 2014

Palkkatukityöllistäminen jäissä valtakunnallisesti


Työsopimuslain 2 luvun 5 § on tehtävä muutos välittömästi!


Palkkatukityöllistäminen jäissä valtakunnallisesti


Hämeen Kaiku: Ministeriön ohjeistus halvaannuttanut palkkatukityöllistämisen
TYÖ JA TALOUS 10.9.2014 lisää linkissä


Työsopimuslain 2 luvun 5 § on tehtävä muutos välittömästi! Palkkatukityöllistäminen jäissä valtakunnallisesti


.6.2014 astui voimaan uusi Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetusta laista. Ohjeistuksen mukaan osa-aikaisille työntekijöille on tarjottava kokoaikatyötä, ennen kuin voidaan palkata uusia työntekijöitä palkkatuella tai työkokeiluun. Ohjeistus on näin saatettu Työsopimuslain 2 luvun 5 § mukaiseksi.
 Uusi ohjeistus on halvaannuttamassa välityömarkkinoilla heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämistoiminnan. Palkkatukipäätöksiä ja työkokeiluja evätään ympäri maata.
 Työsopimuslain 2 luvun 5 § on kirjattava poikkeus pykälän soveltamisalaan ja suljettava julkisesti tuettu työ lain soveltamisen ulkopuolelle, jotta heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tukityöllistämistä voidaan edelleen jatkaa.Muussa tapauksessa julkista työllistämistukea on korotettava niin, että kokoaikatyö on mahdollinen yleishyödyllisissä yhdistyksissä.
 Vuonna 2013 tehtiin yhteensä noin 79 000 palkkatukipäätöstä noin 57 000 eri henkilölle (sisältäen sanssikortin ja palkkatuen). Lain uudelleen tulkinta koskettaa yksityistä ja julkista sektoria yritys, yhdistys ja kuntatasolla.
 Yleishyödylliset yhdistykset tarjoavat palveluita yleiseksi hyväksi ja voittoa tavoittelematta ja ovat siten täysin riippuvaisia julkisesta rahoituksesta. Yhdistykset kantavat julkista työllistämisvastuuta ja palkkaavat sellaisia henkilöitä joita työ eniten hyödyttää. Päämääränä on työkunnon ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen, sekä avoimet työmarkkinat.
 Yleishyödylliset yhdistykset eivät voi palkata koko-aikaisia työntekijöitä julkisella rahoituksella. Vain harvoilla kunnilla on käytössä kunnan työllistämislisä, joka mahdollistaa kokoaikatyön.
 Uusi lain tulkinta välityömarkkinoilla johtaa siihen, että jokaisen uuden palkkatukityösuhteen alussa on kysyttävä kaikilta osa-aikaisilta työntekijöiltä halukkuutta kokoaikatyöhön. Koska koko-aikatyötä ei voida tarjota, uusia työsuhteita ei voida solmia. Seurauksena on työllistämistoiminnan tyrehtyminen ja välityömarkkinoiden halvaantuminen.
 Yhdistyksissä pääsääntöisesti työllistetään vuoden tai kahden vuoden osa-aikaisiin työsuhteisiin. Työllisyyspoliittisten avustusten ehtona on, että työllistetään tietty määrä henkilöitä vuositasolla. Näitä tavoitteita ei voida täyttää. Samalla erittäin tärkeät viimesijaiset palvelut jäävät tuottamatta. Yhteiskunnalliset kerrannaisvaikutukset ovat suuret ja yksityisille henkilöille joskus kohtalokkaatkin.
 Työnhakijan kannalta kysymys halukkuudesta kokoaikatyöhön pahimmillaan johtaa sosiaalietuuksien menettämiseen. Työnhakijoilla on velvollisuus hakea kokoaikaista työtä saadakseen työttömyysetuutta. Kieltäytyessään kokoaikatyöstä, työnhakija laiminlyö velvollisuutensa ottaa vastaan kokoaikatyötä.
 Ohje on johdonmukaisesti täysin ristiriitainen sekä työllistämistavoitteiden että työnhakijan oikeuksien näkökulmasta. Jokainen kulunut päivä on naula työllistämistoiminnan arkkuun. Mitä suurempi toimija sitä todennäköisemmin ollaan tilanteessa, jossa osa-aikaiset työntekijät vaativat kokoaikatyötä eikä uusia työntekijöitä voida palkata.
 Haluaako Suomen hallitus tällä lain tulkinnalla ajaa alas muutamassa kuukaudessa 25 vuoden aikana rakennetun välityömarkkinoiden kehittämistyön? Heinäkuussa työttömiä työnhakijoita oli TEM:n mukaan 584 284 ja avoimia työpaikkoja 26 506.
  
                      TVY, 10.9.2014

 Yhteystiedot:
Jukka Haapakoski
Puheenjohtaja
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry
Postiosoite: Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 27 C 1b
+358 50 577 2580

 Lisätietoa:
 Työsopimuslaki
  Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta
(katso sivu 73)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti